Introducere în analiza datelor Acest curs se adresează tuturor celor care doresc să se inițieze în analiza datelor, indiferent de specializare, însă vizează cu predilecție specialiștii în disciplinele socio-umane, științele economice sau medicale. Pe parcursul unui număr de 20 teme vom aborda noțiuni legate de: măsurarea în disciplinele socio-umane, modele statistice, frecvențe, tendința centrală, împrăștiereanoțiuni despre probabilități, distribuții statistice de probabilități, analiza normalității distribuției, scoruri „z” și normalizarea.

Cursul este proiectat la nivelul unuia universitar, urmărindu-se parcurgerea sa pe parcursul unui semestru (aproximativ 3-4 luni) și vă oferă întregul fundament necesar înțelegerii corecte a principiilor analizei de date. Posedă suport tipăritvideotutorialexercițiiteme și teste, încheindu-se cu o evaluare finală a cunoștințelor și competențelor. După absolvire veți dobândi competențe de nivel DEBUTANT în analiza de date și veți putea accesa cursuri mai avansate. 

Aplicațiile practice ale temelor sunt abordare sub forma unor seminarii online și includ proceduri de analiză a datelor utilizând IBM SPSS Statistisc și R.

Acest curs este unul DEMONSTRATIV și conține doar primele două teme. Cursul complet poate fi accesat aici.


Modelarea prin ecuații de structură reprezintă o metodologie specială de analiză a datelor, axată în principal pe metode de tip non-infirmatoriu. Acest curs conține un număr de 30 de teme, ce acoperă conceptele de bază ale SEM, apariția și dezvoltarea acestei metodologii, cunoștințele preliminare necesare analizelor SEM și erorile comune ce se fac la analizele SEM.

Se abordează apoi etapele unei analize SEM (specificarea modelului, identificarea modelului, testarea modelului și estimarea parametrilor, compararea modelelor alternative) accentuându-se asupra regulilor, condițiilor și a bunelor practici. În ultima parte vor fi tratate analiza unor modele SEM de bază, cum ar fi modelele de măsură (analiza factorială confirmatorie,  modele echivalente și ierarhice, modele multitrait-multimetod, asigurarea invarianței modelelor) și modelele de structură (regresia structurală, modele echivalente, indicatori cauzali, unici și multipli, invarianța modelelor).

Aplicațiile practice vor fi realizate în IBM SPSS Amos, LISREL, MPlus și R, fiecare temă dispunând de un test de verificare a cunoștințelor și, după caz, de o lucrare practică. Există 3 teste grilă de evaluare parțială și un test general, la finalul cursului, 3 activități de tip workshop cu peer-review și o temă de rezolvare a unei situații concrete de cercetare, în urma acestora dobândindu-se competența necesară.

Cursul se adresează în special masteranzilor și doctoranzilor din domeniile socio-uman, educațional, economic și medical, dar și tuturor celor care prin natura profesiei sunt implicați în cercetare științifică și publicare. Tematica poate fi parcursă complet într-un semestru universitar și are un predominant caracter practic. Sunt necesare cunoștințe de analiză clasică de date și deprinderi de bază în lucrul cu limbajul R și RStudio.

Introducere în analiza datelor Acest curs se adresează tuturor celor care doresc să se inițieze în analiza datelor, indiferent de specializare, însă vizează cu predilecție specialiștii în disciplinele socio-umane, științele economice sau medicale. Pe parcursul unui număr de 20 teme vom aborda noțiuni legate de: măsurarea în disciplinele socio-umane, modele statistice, frecvențe, tendința centrală, împrăștiereanoțiuni despre probabilități, distribuții statistice de probabilități, analiza normalității distribuției, scoruri „z” și normalizarea.

Cursul este proiectat la nivelul unuia universitar, urmărindu-se parcurgerea sa pe parcursul unui semestru (aproximativ 3-4 luni) și vă oferă întregul fundament necesar înțelegerii corecte a principiilor analizei de date. Posedă suport tipăritvideotutorialexercițiiteme și teste, încheindu-se cu o evaluare finală a cunoștințelor și competențelor. După absolvire veți dobândi competențe de nivel DEBUTANT în analiza de date și veți putea accesa cursuri mai avansate. 

Aplicațiile practice ale temelor sunt abordare sub forma unor seminarii online și includ proceduri de analiză a datelor utilizând IBM SPSS Statistisc și R.