Cursul conține un număr de 12 teme și are în vedere tratarea următoarelor elemente necesare atingerii nivelului de competență Junior C# Developer: (a) Programarea orientată obiect - constructorii, patternul „Chaining Constructor”, elemente statice, încapsularea, ValueType și ReferenceType, încapsularea, moștenirea, polimorfismul, (b) Patternuri de programare orientată obiect în C# - accesorii și mutatorii, pRoprietățile, inițializarea obiectelor, constante, clase parțiale, clase etanșe, clase și membri protejați, modelul izolare-delegare, tipuri imbricate, clase abstracte și interfețe polimorfice, membri shadow, proiectarea claselor, clasa System.Object (c) Gestionarea excepțiilor - clasa System.Exception, personalizarea stării excepțiilor, excepții la nivel de sistem, excepții la nivel de aplicații, excepții multiple și (d) Interfețele - definire și implementare, moștenire multiplă, IEnumerable, ICloneable, IComparable

După parcurgerea acestor teme, veți dobândi următoarele competențe:

  • J4/10 - Competențe privind înțelegerea obiectelor (POO Basic Skills);
  • J5/10 - Competențe privind utilizarea încapsulării și a proprietăților (Encapsulation Programming Skills)
  • J6/10 - Competențe privind utilizarea moștenirii și a modelului izolare-delegare (Inheritance Programming Skills)
  • J7/10 - Competențe privind utilizarea polimorfismului și a claselor abstracte (Polymorphic Programming Skills)
  • J8/10 - Competențe privind optimizarea codului în POO (Advanced POO Programming Skills
  • J9/10 - Competențe privind interceptarea și generarea excepțiilor (Exceptions Teatment Working Skills)
  • J10/10 - Competențe privind lucrul cu interfețele și implementarea avansată a polimorfismului (Interface Advanced Working Skills)

Platforma .NETCursul este GRATUIT și conține un număr de 10 teme ce vizează introducerea următoarelor elemente: (a) Platforma .NET - descriere, arhitectură, funcționalitate și (b) Elemente de programare în C# - metoda „Main()” și obiectul aplicației, clasa System.Console, tipuri de date, conversii, variabile implicite, structuri iterative și decizionale, tablouri, enumerări, structuri, modificatori ai metodelor și ai parametrilor, supraîncărcarea metodelor, tipuri nule și nullable.

După parcurgerea acestor teme, veți achiziționa următoarele competențe din necesarul pentru a deveni C# Junior Developer:

  • J1/10 - Competențe de bază privind înțelegerea funcționării platformei Microsoft .NET (.NET Framework Basic Skills);
  • J2/10 - Competențe de bază privind lucrul cu datele, tipurile de date și variabilele în C# (C# Data Operations Basic Skills);
  • J3/10 - Competențe de bază privind programarea în C# (C# Programming Basic Skills);