Un instrument de testare psihologică sau educațională trebuie să fie astfel construit încât să estimeze cât mai precis constructul măsurat, fiind insensibil la variabilele externe care ar putea afecta această estimare. Felul în care diferitele variabilele externe afectează răspunsul la itemii testului poartă numele de „test bias”, reducerea acestor influențe reprezentând o preocupare majoră a cercetărilor care vizează asigurarea validității. O categorie de tehnici psihometrice relativ recente, care-și propun să identifice acei itemi dintr-un instrument care funcționează diferit la un anumit grup de subiecți, poartă numele de tehnici de analiză a funcționării diferențiale a itemului (DIF – Differential Item Functioning).

Scopul acestui curs este de prezenta, într-o manieră non-tehnică, bazele, cadrul conceptual al tehnicilor de analiză a funcționării diferențiale a itemului, dar și de a expune principalele familii de tehnici utilizate. Vom avea în vedere discutarea metodelor bazate pe regresia logistică, a celor ce utilizează modele de răspuns la item sau modele Rasch, a metodei Mantel-Haenszel sau a metodelor standardizate de detecție DIF.

Vom discuta apoi avantajele și dezavantajele fiecărei metode, condițiile de aplicare, principalele pachete prin intermediul cărora pot fi efectuate astfel de analize și vom ilustra o serie de aplicații pentru itemi dihotomici și politomici utilizând R.

Cursul se adresează studențilormasteranzilor și doctoranzilor din domeniile socio-umaneconomic și medical, dar și specialiștilor care, prin natura profesiei, construiesc instrumente de măsură a fenomenelor sociale și economice, fiind structurat în 10 teme cu un pronunțat caracter practic, aplicațiile realizându-se în limbajul R, prin urmare sunt necesare deprinderi de bază în lucrul cu limbajul R și RStudio.

Fiecare temă se încheie cu un scurt test de verificare a cunoștințelor, iar dacă tema are un caracter aplicativ, veți fi invitat să rezolvați și o problemă practică. În cadrul ultimei teme veți parcurge un test de evaluare a cunoștințelor generale și veți avea de rezolvat o situație concretă de cercetare, finalizând cursul și dobândind competențele necesare